Умови Користування веб-сайтом компанії "Монсанто" [Monsanto]

Ласкаво просимо. Цей веб-сайт – один з кількох сайтів, що пропонуються компанією "Монсанто" в усьому світі, на якому надається інформація, продукція, послуги, контент та різні інші види функцій для Відвідувачів; деякі з них призначені для певних регіонів світу або конкретних продуктових лінійок. Хоча зміст цих сайтів може різнитись від сайту до сайту та від регіону до регіону, ці Умови Користування (далі за текстом «Умови») поширюються на кожен з Сайтів.

У тому ступені, в якому будь-яка з цих Умов не може бути застосовані у відповідності до місцевого законодавства країни, з якої здійснюється перегляд Сайту, така умова буде відокремлена від цієї угоди, і решта цієї угоди залишиться повністю в силі. Перегляд цього Веб-сайту з країн, якщо такі є, для яких його зміст є незаконним, суворо заборонений і буде порушенням цих Умов.

Не всі продукти, програми та послуги, які можуть бути описані на сайті компанії "Монсанто", є доступними в будь-якій країні. У разі виникнення сумнівів, зверніться до місцевого представника компанії "Монсанто" у вашому регіоні щоб визначити, які з них є доступними для вас. Особи, які мають намір користатися продуктами компанії "Монсанто", повинні виконувати вказівки, наведені на етикетці продукту, і дотримуватись всіх чинних законів та приписів, які мають відношення до продукту.

Ваше використання цього Сайту регламентується цими Умовами і ліцензіями та дозволами, що містяться в них. З цих умов складається договір з вами. Посилання на ці Умови розміщене на примітному місці домашньої сторінки цього Веб-сайту і буде завжди доступне для перегляду.

ВАШЕ КОРИСТУВАННЯ ЦИМ САЙТОМ Є ЗНАКОМ ВАШОЇ ЗГОДИ ВИКОНУВАТИ ВСІ З НАВЕДЕНИХ НИЖЧЕ УМОВ ТА ПІДТВЕРДЖЕННЯМ ВАШОГО РОЗУМІННЯ ЦИХ УМОВ.

ЯКЩО ВИ НЕ ЗГОДНІ З ЦИМИ УМОВАМИ, НЕ КОРИСТУЙТЕСЯ ЦИМ САЙТОМ.

Компанія "Монсанто" може в будь-який час переглянути ці Умови, розмістивши нові умови на цьому Сайті. Продовжуючи користуватися цим Сайтом, ви погоджуєтеся на застосування до вас будь-яких подібних змін, а отже, вам потрібно час від часу відкривати цю сторінку, щоб знати про поточні умови, які до вас застосовуються.

Якщо будь-яке положення цих Умов суд визнає недійсним, незаконним або таким, що не має юридичної сили, таке положення буде відокремлено від цих Умов, та інші положення залишаються повністю чинними. Невикористання компанією "Монсанто" будь-яких прав або положень цих Умов не вважатиметься відмовою від таких прав або положень.

Деякі визначення
Нижче наведено декілька визначень, які пояснюють деяку термінологію, що використовується в цих Умовах.

 • Слова «ви» і «ваш» відносяться, відповідно, до корпорацій або інших суб’єктів економічної діяльності, їхніх агентів, а також фізичних осіб, які використовують цей сайт для приватних потреб, залежно від ситуації.
 • "Монсанто" відноситься до компанії "Монсанто" і кожної з її дочірніх компаній або філій.
 • «Ми», «наш» та інші займенники в першій особі відносяться до "Монсанто".
 • «Сайт» означає домашню сторінку і всі пов’язані з нею сторінки, доступні з домашньої сторінки напряму або через додаткові посилання, але не включає веб-сайтів третіх сторін, які не утримуються або не фінансуються "Монсанто".

Дотримання місцевого законодавства
"Монсанто" веде свою діяльність з Всесвітньої Штаб-квартири у м. Сент-Луїсі, штат Міссурі, США. Однак цей Сайт може керуватися з Всесвітньої Штаб-квартири, з будь-якого з численних підрозділів та філій Монсанто, розташованих в усьому світі, або ж хостинг його може здійснюватись від нашого імені будь-якою третьою стороною.

"Монсанто" не робить жодних заяв про те, що матеріали, наявні на цьому Сайті, є придатними або доступними для використання в будь-якій точці світу, з якої він може переглядатися. Доступ до цього Сайту з країн, де його зміст є незаконним, заборонено. Ті, хто вирішує здійснити доступ до цього Сайту з таких місць, роблять це з власної ініціативи і несуть відповідальність за дотримання місцевого законодавства.

Використання матеріалу цього Сайту, захищеного авторським правом
Авторське право на матеріали, що надаються "Монсанто" на цьому Сайті, належить "Монсанто" або відповідним особам, які створили ці матеріали. "Монсанто" надає вам обмежену, не ексклюзивну ліцензію без права передачі на використання та показ матеріалів з цього Сайту лише з добрими намірами користувача, пов’язаними з вашою взаємодією з цим Сайтом. Ця ліцензія включає право на роздрукування таких матеріалів, але лише для зазначеного вище використання. Якщо не зазначено інше, ви не маєте права копіювати, демонструвати, відтворювати, завантажувати на Сайт, розповсюджувати, змінювати, редагувати або доопрацьовувати матеріали будь-яким чином, включаючи, без обмеження, електронними, механічними, фотокопіювальними, записуючими або іншими засобами без попередньої письмової згоди від "Монсанто" або власника авторського права. Така ліцензія автоматично і без подання повідомлення припиняє дію, якщо ви порушуєте будь-які з цих Умов. Після припинення її дії ви мусите знищити будь-які завантажені або друковані матеріали, отримані з цього Сайту.

Зазначені вище обмеження не поширюються на інструкції з техніки безпеки або етикетки продукції, які надаються на Сайті і які призначені для відтворення і використання.

Конфіденційна інформація або інформація, захищена правом власності
"Монсанто" прагне надавати широкому загалу доступ до інформації про свої продукти та послуги. При цьому "Монсанто" не має наміру відмовлятися від будь-яких прав інтелектуальної власності, які можуть належати йому по відношенню до інформації на цьому сайті у відповідності до чинного законодавства. "Монсанто" має відповідну політику та процедури, призначені для запобігання розкриттю на цьому сайті інформації, яку "Монсанто" вважає конфіденційною або такою, що містить комерційну таємницю. Однак, якщо в будь-який час ви отримуєте з сайту конфіденційну інформацію або інформацію, що містить комерційну таємницю, яка може бути помилково розкрита "Монсанто", ви погоджуєтесь добросовісно визнавати та зберігати конфіденційність такої інформації, а також не використовувати і нікому більше не розкривати жодну конфіденційну інформацію або інформацію, що містить комерційну таємницю, яку ви можете отримати з цього сайту, і знищити будь-які копії такої інформації, які знаходяться у вас.

Імена користувачів та паролі
Якщо цей Сайт дозволяє вам обрати Ім’я Користувача та Пароль або використовувати надане Ім’я Користувача та Пароль для доступу до елементів цього Сайту, то:

 • Ви погоджуєтесь користуватися Сайтом лише для законних цілей.
 • Реєструючи Ім’я Користувача, ви погоджуєтесь використовувати лише правдиву і точну інформацію про себе, не імітувати жодних інших осіб і не вдаватися до оманливого визначення особи.
 • Ви погоджуєтесь негайно повідомити нас про будь-яке несанкціоноване використання вашого Паролю, Імені Користувача або цього Сайту, або будь-яке інше порушення безпеки. (Надішліть до нас своє повідомлення через розділ цього Сайту «Зв’яжіться з нами»).
 • Ви погоджуєтесь не повідомляти своє Ім’я Користувача та Пароль жодним іншим особам.
 • Ви погоджуєтесь взяти на себе і нести повну відповідальність за всі ризики, що виникають через використання цього Сайту вами або будь-якими іншими особами за допомогою Імені Користувача та Паролю.

"Монсанто" залишає за собою право в будь-який час на свій виключний розсуд припинити роботу Сайту, змінити або вилучити будь-яку інформацію або інший контент, що надається на Сайті, або припинити дію вашого Імені Користувача та Паролю з будь-яких причин або без жодних причин.

Трансакції
Для будь-якого Сайту "Монсанто", який дозволяє розміщувати замовлення або проводити інші трансакції з "Монсанто", на таку трансакцію можуть поширюватись інші умови, і в такому разі ці умови будуть зазначені на веб-сторінках, які дозволяють проводити такі операції.

Сполучені Штати та інші країни регулюють імпорт та експорт продукції та інформації. Ви погоджуєтесь з тим, що тою мірою, якою такі закони поширюються на трансакції, які ви бажаєте здійснити з "Монсанто", ви дотримуватиметесь таких законів та приписів щодо експорту та імпорту і що ви не будете імпортувати, експортувати або реекспортувати продукти або послуги, продані або придбані через Сайт, до країн або осіб, заборонених у відповідності до чинних законів про контроль імпорту та експорту.

Укладаючи з "Монсанто" трансакцію через цей Сайт, ви цим самим заявляєте нам, що ви не знаходитесь в країні, для якої такий імпорт/експорт заборонений, і не є особою, для якої такий імпорт/експорт заборонений. Ви несете відповідальність за дотримання законодавства вашої юрисдикції стосовно імпорту, експорту або реекспорту.

Торгові марки
Торгові марки, марки послуг та логотипи (далі «Торгові Марки»), що використовуються та відображаються на цьому Сайті, є зареєстрованими та незареєстрованими Торговими Марками "Монсанто" та інших осіб. Якщо інше на зазначене на цьому Сайті, ніщо на цьому Сайті не повинне розглядатися як надання шляхом непрямого твердження, презумпції або інакше, жодної ліцензії або прав на використання будь-яких Торгових Марок, наведених на Сайті, без попередньої письмової згоди власника таких Торгових Марок. За винятком випадків, коли інше прямо передбачене на Сайті, назва компанії "Монсанто" або логотип "Монсанто" не можуть використовуватись жодним чином, включаючи використання в рекламі або популяризації, що стосується розповсюдження матеріалів на цьому Сайті, без попередньої письмової згоди від "Монсанто".

Недоторканність приватної інформації
Використання тої Приватної Інформації про вас, яка потрапляє до цього Сайту, регулюється Політикою "Монсанто" з недоторканності приватної інформації, яку можна прочитати за адресою http://www.monsanto.com/privacy-policy/Pages/default.aspx.

Посилання цього Сайту на інші сайти і посилання інших сайтів на цей Сайт
Будь-яка особа, що розміщує посилання на цей Сайт, має дотримуватись вимог чинного законодавства. Будь-який сайт, що розміщує посилання на Сайт "Монсанто":
(a)           може містити посилання на контент цього Сайту, але не відтворювати його;
(b)           не повинен створювати суміжне мережеве середовище (browser or border environment), пов’язане з контентом, розміщеним на цьому Сайті;
(с)           не повинен робити тверджень про те, що "Монсанто" підтримує його або його продукцію;
(d)           не повинен робити оманливих тверджень про свої відносини з "Монсанто";
(e)           не повинен представляти неправдивої інформації про продукти або послуги "Монсанто";
(f)            не повинен використовувати Торгові Марки "Монсанто" без окремої попередньої письмової згоди; і
(g)           не повинен містити контент, який може вважатися таким, що бракує смаку, є образливим або спірним, і має містити лише контент, придатний для всіх вікових груп.

"Монсанто" не контролює і не несе відповідальності за будь-які сайти третіх сторін (що не мають відношення до "Монсанто"), посилання на які подаються на цьому Сайті, і не несе відповідальності за будь-які зміни або оновлення таких сайтів третіх сторін. "Монсанто" надає вам такі посилання лише з метою зручності, і розміщення будь-якого посилання не означає підтримку "Монсанто" такого сайту.

Відмова від гарантій
МАТЕРІАЛИ НА ЦЬОМУ САЙТІ НАДАЮТЬСЯ «ЯК Є», БЕЗ БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ.

НАЙБІЛЬШОЮ МІРОЮ, ДОЗВОЛЕНОЮ У ВІДПОВІДНОСТІ ДО ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА, "МОНСАНТО" ВІДМОВЛЯЄТЬСЯ ВІД БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ, ПРЯМИХ АБО НЕПРЯМИХ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ, НЕПРЯМИХ ГАРАНТІЙ ТОВАРНОГО СТАНУ, ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНИХ ЦІЛЕЙ АБО ДОТРИМАННЯ АВТОРСЬКИХ ПРАВ ПО ВІДНОШЕННЮ ДО ЦЬОГО САЙТУ ТА МАТЕРІАЛІВ НА НЬОМУ.

БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ НА ТЕ, ЩО ЦЕЙ САЙТ МОЖЕ МІСТИТИ ІНФОРМАЦІЮ, ЯКА МАЄ ВІДНОШЕННЯ ДО НАШОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА НАШИХ МАЙБУТНІХ ОЧІКУВАНЬ. ТАКА ІНФОРМАЦІЯ Є ЧИННОЮ НА ЧАС ПУБЛІКАЦІЇ; ОДНАК МОНСАНТО НЕ БЕРЕ НА СЕБЕ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ОНОВЛЮВАТИ АБО ПЕРЕГЛЯДАТИ ІНФОРМАЦІЮ НА ОСНОВІ НОВОЇ НАЯВНОЇ ІНФОРМАЦІЇ АБО ІНШИХ ПОДІЙ.  КРІМ ТОГО, ХОЧА ІНФОРМАЦІЯ НА ЦЬОМУ САЙТІ ПРЕДСТАВЛЕНА ДОБРОСОВІСНО І ІСНУЄ ВПЕВНЕНІСТЬ ЩОДО ЇЇ ПРАВИЛЬНОСТІ, МОНСАНТО НЕ

РОБИТЬ ЖОДНИХ ЗАЯВ АБО ГАРАНТІЙ СТОСОВНО ПОВНОТИ АБО ТОЧНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ АБО БУДЬ-ЯКИХ САЙТІВ, ПОСИЛАННЯ НА ЯКІ РОЗМІЩЕНІ НА ЦЬОМУ САЙТІ.
ПЕВНИЙ КОНТЕНТ НА ЦЬОМУ САЙТІ Є ВЛАСНІСТЮ ТРЕТІХ СТОРІН І ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ З ЇХНЬОЇ ЗГОДИ. ДУМКИ, ВИСЛОВЛЕНІ ТРЕТІМИ СТОРОНАМИ, НЕ ЗАВЖДИ ВІДПОВІДАЮТЬ ДУМЦІ КОМПАНІЇ МОНСАНТО.

Наведена вище відмова від гарантій не поширюється на будь-які гарантії, нанесені на етикетках продуктів, які можуть бути розміщені на цьому Сайті. Для таких продуктів гарантія, якщо така є, розміщена на цій етикетці, впливає на зобов’язання "Монсанто" по відношенню до такого продукту.

Обмеження відповідальності компанії "Монсанто"
В ЖОДНОМУ ВИПАДКУ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ, НЕДБАЛІСТЬ, "МОНСАНТО" НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА БУДЬ-ЯКІ ПРЯМІ, НЕПРЯМІ, ФАКТИЧНІ АБО ПОДАЛЬШИХ МОЖЛИВИХ ЗБИТКІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ, БЕЗ ОБМЕЖЕННЯ, ВТРАТУ ДАНИХ АБО ПРИБУТКУ, ЩО СПРИЧИНЕНІ САЙТОМ АБО ВИКОРИСТАННЯМ АБО ЗОБОВ’ЯЗАННЯМ З ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛІВ ЦЬОГО САЙТУ, НАВІТЬ ЯКЩО МОНСАНТО АБО ПОВНОВАЖНИЙ ПРЕДСТАВНИК "МОНСАНТО" БУЛИ ПОВІДОМЛЕНІ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ТАКИХ ЗБИТКІВ.

ЯКЩО ЧЕРЕЗ ВАШЕ КОРИСТУВАННЯ ЦИМ САЙТОМ У ВАС ВИНИКАЄ ПОТРЕБА В ОБСЛУГОВУВАННІ, РЕМОНТІ АБО НАЛАШТУВАННІ ОБЛАДНАННЯ АБО ДАНИХ, ВИ САМОСТІЙНО НЕСЕТЕ ВСІ ВИТРАТИ НА НЬОГО.

ДЕЯКІ ШТАТИ АБО ДЕРЖАВИ НЕ ДОЗВОЛЯЮТЬ ВІДМОВУ АБО ОБМЕЖЕННЯ ВІДШКОДУВАННЯ ПОБІЧНИХ АБО ПОДАЛЬШИХ МОЖЛИВИХ ЗБИТКІВ, ОТЖЕ, ЗАЗНАЧЕНЕ ВИЩЕ ОБМЕЖЕННЯ МОЖЕ НЕ ПОШИРЮВАТИСЬ НА ВАС.

Ваші зобов’язання з відшкодування збитків
Ви погоджуєтесь захищати та відшкодовувати "Монсанто", її філіям та відповідним їхнім директорам, посадовим особам, співробітникам та агентам наслідки всіх збитків, претензій та витрат, включаючи гонорари адвокатів, які виникають через ваше використання цього Сайту або неправильне використання будь-якої інформації, отриманої з цього Сайту, або передачу вами інформації, даних, матеріалів або контенту на цей Сайт.

Заяви, що стосуються майбутнього
Певні заяви, що містяться на цьому Сайті, є заявами, що стосуються майбутнього, такі як заяви щодо очікуваних фінансових результатів компанії, поточної та майбутньої прибутковості продуктів, дозволів від регулюючих органів, бізнес-планів та фінансових планів та інших подій, які ще не відбулися. Ці заяви базуються на поточних очікуваннях та наявній на цей момент інформації. Однак, оскільки такі заяви базуються на факторах, які містять ризики та непевність, фактична ефективність діяльності Компанії та її результати можуть суттєво відрізнятися від описаних або таких, що непрямо виражені в таких заявах, що стосуються майбутнього. Фактори, які можуть спричинити або сприяти появі такої різниці, включають, серед іншого: конкуренцію; непередбачені видатки, що стосуються захисту інтелектуальної власності, дій регулятивних органів і сприйняття громадськістю біотехнологічних продуктів; успішності наукових досліджень та розробок; судові спори; події, пов’язані з діяльністю за кордоном; поглинання компаній; ціни на товари; нормативні акти, що стосуються виробництва; кількість товарних запасів; здатність компанії отримати фінансування та оплату за продукти, які вона продає; погодні умови, стихійні лиха та аварії; а також інші ризики та фактори, що детально описані в найновіших документах, які Компанія періодично подає до Комісії за цінними паперами. Не слід надміру покладатися на ці заяви, що стосуються майбутнього, які є дійсними лише станом на дату їхнього розміщення на Сайті. "Монсанто" відмовляється від будь-яких намірів або зобов’язань щодо внесення змін до будь-яких заяв, що стосуються майбутнього, або будь-яких факторів, які можуть вплинути на фактичні результати.

Реклама, що може бути розміщена на Сайті
Якщо будь-яка реклама продуктів або послуг, що надаються будь-якими іншими особами, ніж "Монсанто", розміщена на цьому Сайті, "Монсанто" не підтримує і не надає гарантій по відношенню до таких продуктів або послуг і не здійснюватиме жодного нагляду і не буде стороною трансакції між вами та третьою стороною, що надає такі продукти або послуги. Як і в разі придбання продуктів або послуг через будь-які засоби інформації та в будь-якому середовищі, вам необхідно покладатися на здоровий глузд і в разі необхідності вдаватися до заходів обачності.

Коли Відвідувачі можуть розміщувати матеріали на Сайті компанії "Монсанто"
Якщо цей Сайт дозволяє вам розміщувати або завантажувати на нього коментарі або будь-які інші види контенту, то ваше використання регулюється наступними додатковими умовами, з якими ви цим самим погоджуєтесь.

Ви розумієте, що за будь-яку інформацію, контент, текст, дані, повідомлення або інші матеріали, розміщені на цьому Сайті або передані на нього приватним чином (далі «Матеріал») , відповідальність несе особа, яка надає такий Матеріал. Ви несете відповідальність за будь-який Матеріал, який ви розміщуєте, передаєте або іншим чином надаєте іншим через Сайт. Ви визнаєте та погоджуєтесь, що мусите оцінювати і нести всі ризики, пов’язані з використанням Матеріалу, включаючи будь-яке покладання на правдивість та повноту Матеріалу.

"Монсанто" не контролює цей Матеріал, а отже, не гарантує правдивості, добросовісності або якості цього Матеріалу. "Монсанто" не нестиме жодної відповідальності за будь-який Матеріал, включаючи, без обмеження, будь-які помилки або неточності в Матеріалі, або за будь-які збитки або втрати, понесені в результаті використання будь-якого Матеріалу, розміщеного, переданого або іншим чином наданого через Сайт.

Хоча "Монсанто" не переглядає і не може переглядати кожне повідомлення або інформацію, розміщену або передану на Сайт вами або іншими особами, і не несе відповідальності за зміст таких повідомлень, "Монсанто" залишає за собою право видаляти, переміщувати або редагувати Матеріал, який вона, на свій виключний розсуд, вважатиме образливим, наклепницьким, непристойним, таким, що порушує законодавство про авторське право або торгові марки, або неприйнятним з інших причин.

Ви погоджуєтесь користатися Сайтом належним чином і погоджуєтесь, що при використанні цього Сайту ви не будете:

 • завантажувати на Сайт, розповсюджувати або іншим чином публікувати будь-який пасквільний, наклепницький, непристойний, такий, що викликає ненависть, порнографічний, образливий, незаконний, такий, що містить погрози та інший неприйнятний матеріал;
 • завантажувати на Сайт або розповсюджувати будь-які файли, що можуть містити віруси, самотиражуючі програми, пошкоджені файли або інші подібні програми або дані, які можуть зашкодити роботі комп’ютерів інших осіб або їхній власності;
 • докучати, переслідувати, погрожувати або іншим чином порушувати законні права (включаючи право на захист приватного життя та право на публічне висловлювання думки) інших осіб;
 • передавати або іншим чином надавати будь-який Матеріал, який ви не маєте права надавати у відповідності до будь-яких законів або договірних відносин чи довірчої власності;
 • розміщувати матеріали, які порушують права інтелектуальної власності інших осіб (включаючи, без обмеження, авторське право, комерційну таємницю, торгові марки або інші права власності);
 • навмисне або випадково порушувати будь-які місцеві, регіональні, національні або міжнародні закони, включаючи, без обмеження, положення, що публікуються Комісією з цінних паперів США;
 • передавати або іншим чином надавати будь-яку небажану або недозволену рекламу, рекламні матеріали або будь-яку іншу форму нав’язування послуг; і
 • розповсюджувати або іншим чином публікувати будь-який матеріал, що містить будь-яку форму випрошування грошей, рекламу або нав’язування товарів та послуг.

Ви визнаєте та погоджуєтесь, що "Монсанто" може розкривати будь-який Матеріал і джерело або власника будь-якого Матеріалу, якщо це вимагається від неї законодавством або судовим процесом, примусово застосовувати положення цих Умов або захищати права "Монсанто", її клієнтів та/або Відвідувачів Сайту.

Права Компанії "Монсанто" на матеріал, розміщений на Сайті
Якщо вами не буде зазначено інше, будь-який Матеріал, який ви передаєте або іншим чином надаєте цьому Сайту, мусить відповідати цим Умовам і не є конфіденційним або захищеним правом власності. Ви автоматично надаєте або гарантуєте, що власник Матеріалу надав "Монсанто" та її філіям всесвітню, безкоштовну, довічну, безвідкличну, неексклюзивну ліцензію та право виробляти, продавати, використовувати, відтворювати, публікувати, створювати похідні твори, виконувати, демонструвати, імпортувати і передавати засобами зв’язку такий Матеріал і продукти, до яких входить такий Матеріал (повністю або частково) в будь-якій формі, на будь-яких носіях або з використанням будь-яких технологій, невідомих або розроблених пізніше, на весь строк існування будь-яких прав інтелектуальної власності, які можуть існувати по відношенню до такого Матеріалу, для будь-яких цілей, і публікувати в зв’язку з цим ім’я власника. Ви гарантуєте, що ви маєте права, необхідні для надання ліцензій, описаних в цих Умовах.

Процедура розгляду претензій щодо порушення авторських прав
У відповідності до Статті 512(c)(2) Розділу 17 Зводу Законів США, повідомлення про претензії щодо порушення авторського права мають подаватися призначеному агенту цього Сайту. ВСІ ЗАПИТИ, ЩО Є НЕДОРЕЧНИМИ АБО НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ ОПИСАНІЙ НИЖЧЕ ПРОЦЕДУРІ, РОЗГЛЯДАТИСЯ НЕ БУДУТЬ. "Монсанто" поважає право інтелектуальної власності інших осіб, і ми просимо наших відвідувачів виявляти таку саму повагу. "Монсанто" розглядатиме повідомлення про випадки порушення, які нібито мали місце, і вживатиме відповідних дій у відповідності до Закону про захист авторських прав в цифрову епоху та інших відповідних законів про захист авторських прав. Після отримання повідомлень, які відповідають вимогам зазначеного Закону, "Монсанто" вживе заходів, спрямованих на видалення або закриття доступу до будь-якого матеріалу, який вважається таким, що порушує або має відношення до діяльності, яка порушує цей Закон, і вживе заходів, спрямованих на видалення або закриття доступу до будь-яких згадок або посилань на будь-які матеріали або діяльність, яка вважається такою, що порушує цей Закон.

Якщо ви вважаєте, що ваш твір було скопійовано з порушенням авторського права, будь ласка, надайте "Монсанто" наступну інформацію.  Звертаємо вашу увагу на те, що для того, щоб відповідати вимогам, повідомлення має містити ВСЮ зазначену нижче інформацію:

 1. Електронний або зроблений від руки підпис особи, яка має право діяти від імені власника ексклюзивного авторського права, яке нібито було порушене;
 2. Опис твору, захищеного авторським правом, яке, на вашу думку, було порушене;
 3. Опис і, якщо можливо, ІР адресу місця, де на Сайті знаходиться матеріал, який, на вашу думку, порушує авторські права;
 4. Вашу адресу, номер телефону та адресу e-mail і всю іншу інформацію, яка дозволить "Монсанто" зв’язатися з вами;
 5. Заяву від вас, що ви маєте добросовісне припущення про те, що зазначене використання не санкціоноване власником авторського права, його агентом або законодавством;
 6. Заяву від вас, зроблену з усвідомленням можливої відповідальності за неправдиві твердження, що зазначена вище інформація у вашому повідомленні є правдивою і що ви є власником авторського права або агентом, уповноваженим діяти від імені власника авторського права, яке нібито було порушене.

Повідомлення з претензіями про порушення авторських прав направляйте за наступною адресою:

  Поштова
  адреса:

  Юридичний відділ Компанії Монсанто
  До уваги: Барбари Банінг-Стівенс [Barbara Bunning-Stevens]
  800 North Lindbergh Blvd. E2NA
  St. Louis, MO 63167

  Por Fax:

  (314) 694-9009

  Por E-Mail:

  barbara.a.bunning-stevens@monsanto.com

Дата набрання чинності
Дані умови останній раз були розглянуті 2 червня 2006 року та надають право доступу на даний сайт з зазначеної дати до наступного опублікованого розгляду