Felhasznlsi felttelek

Üdvözöljük. Ez a webhely egyike a Monsanto által világszerte muködtetett webhelyeknek, amelyek a látogatók számára információt, termékeket, szolgáltatásokat, tartalmat és sok más funkciót kínálnak, és amelyek közül néhányat a világ bizonyos régióinak vagy konkrét termékcsoportoknak szántak. Míg ezeknek a webhelyeknek a tartalma webhelyenként, illetve régiónként változhat, ezek a használati feltételek (a továbbiakban egyszeruen "Feltételek") általánosan alkalmazandók minden webhelyre.

Abban az esetben, ha ezen Feltételek valamelyike nem érvényesítheto annak az országnak a törvényei szerint, amelybol a webhelyet megtekintik, az adott feltétel különválasztandó ettol a szerzodéstol, és a szerzodés többi része hatályos és érvényes marad. Ezen webhely megtekintése olyan országokból - ha van ilyen -, amelyekben a tartalma jogellenes, szigorúan tilos és ezen Feltételek megsértésének minosül.

Egy-egy Monsanto webhelyen leírt termék, program és szolgáltatás nem érheto el minden egyes országban. Ha kétségei vannak, lépjen kapcsolatba a Monsanto helyi képviselojével az Ön térségében, hogy meghatározzák, mi érheto el az Ön számára. Ha valaki egy, a webhelyen leírt Monsanto terméket szándékozik használni, akkor követnie kell a termék címkéjének utasításait, és be kell tartania minden, a termékhez kapcsolódó alkalmazandó törvényt és eloírást.

Ön ezt a webhelyet ezen Feltételek és az itt felsorolt engedélyek szerint használhatja. Ezek a Feltételek szerzodést alkotnak Önnel. Egy szembetuno link található ezekhez a Feltételekhez ennek a webhelynek a kezdolapján, és folyamatosan elérheto lesz újra megtekintés céljára.

AMENNYIBEN ÖN HASZNÁLJA EZT A WEBHELYET, ÚGY TEKINTJÜK, HOGY ELFOGADTA ÉS MEGÉRTETTE A KÖVETKEZO FELTÉTELEKET. HA NEM FOGADJA EL A FELTÉTELEKET, NE HASZNÁLJA A WEBHELYET.

A Monsanto bármikor megváltoztathatja a webhelyen megtalálható Feltételeket új Feltételek közzétételével. Ha Ön tovább használja ezt a webhelyet, azzal magára nézve kötelezonek ismeri el a módosításokat, ezért idonként látogassa meg az oldalt, hogy megismerhesse az éppen aktuális Feltételeket, amelyek kötelezik.

Ha ezen Feltételek rendelkezéseinek bármelyikét a bíróság érvénytelennek, jogellenesnek vagy ki nem kényszeríthetonek nyilvánítja, az adott rendelkezést el kell különíteni a Feltételektol, és a többi rendelkezésnek teljes mértékben hatályosnak és érvényesnek kell maradnia. Amennyiben a Monsanto nem képes gyakorolni vagy kikényszeríteni ezen feltételek bármely jogát vagy rendelkezését, az nem minosül az adott jog vagy rendelkezés feladásának.

Fogalommeghatározások
A következo fogalommeghatározások elmagyarázzák a Feltételekben használatos szóhasználat egy részét.

 • Az "Ön" és "Öné" megszólítás vállalatokra és egyéb jogi személyiségu gazdasági társaságokra és azok képviseloire vonatkozik, valamint természetes személyekre, akik a webhelyet személyes üzleti célból használják, ahogy alkalmas.
 • A "Monsanto" a Monsanto Vállalatra utal és annak minden kapcsolt és leányvállalatára.
 • A "Mi", a "Miénk" és egyéb elso személyu névmások a Monsanto-ra utalnak.
 • A "Webhely" a kezdolapot jelenti és minden kapcsolódó oldalt, amely közvetlenül vagy kiegészíto linkeken keresztül elérheto a kezdolapról, és amely nem tartalmaz kívülálló, nem a Monsanto által fenntartott vagy szponzorált webhelyeket.

A helyi jognak való megfelelés
A Monsanto az Egyesült Államokból, a világközpontjából muködik, amely Missouri államban, St. Louisban található. Azonban ezt a webhelyet muködtethetik a világközpontból, a Monsanto számos részlegének és leányvállalatának bármelyikébol a világon, vagy bármely harmadik fél is muködtetheti a nevünkben.

A Monsanto nem állítja, hogy a webhelyen található anyagok megfeleloek vagy használatra elérhetoek mindenhol a világon, ahol megtekintheto a webhely. Az olyan országokban, ahol jogellenesnek minosül a webhely tartalma, az elérés tilos. Akik úgy döntenek, hogy ilyen helyekrol lépnek be a webhelyre, azok saját kezdeményezésükre teszik ezt, és felelosek az alkalmazandó helyi törvények betartásáért

A Webhelyen található szerzoi jogvédett anyagok használata
A webhelyen a Monsanto által biztosított összes anyaghoz kapcsolódó szerzoi jog tulajdonosa a Monsanto vagy az anyag eredeti alkotója. A Monsanto korlátozott, nem kizárólagos és nem átruházható engedélyt ad Önnek a webhelyen található anyagok használatára és bemutatására, de csak jóhiszemu célokra, amelyek kapcsolódnak a webhellyel való tevékenységéhez. Az engedély magában foglalja az adott anyagok kinyomtatásához való jogot, de csak az említett használatokra. Hacsak másként nincs megállapítva, a Monsanto vagy a szerzoi jog tulajdonosának elozetes írásbeli engedélye nélkül Önnek nem áll jogában másolni, kiállítani, sokszorosítani, letölteni, terjeszteni, módosítani, szerkeszteni, megváltoztatni vagy erosíteni az anyagokat bármilyen formában, beleértve, de nem kizárólag, elektronikusan, mechanikusan, fénymásolva, felvételi vagy bármilyen más formában. Ez az engedély automatikusan és értesítés nélkül megszunik, ha Ön ezen Feltételek bármelyikét megsérti. A megszunéskor Önnek meg kell semmisítenie minden letöltött vagy nyomtatott anyagot, melyekhez a webhelyrol jutott hozzá.

Az említett korlátozás nem vonatkozik az Biztonsági Adatlapokra (MSDS) vagy a termékcímkékre, amelyeket a webhelyen szolgáltatnak és amelyeket sokszorosításra és használatra szánnak.

Felhasználói nevek és Jelszavak
Ha ez a webhely megengedi Önnek egy Felhasználói név és egy Jelszó kiválasztását, vagy hogy egy kijelölt Felhasználói nevet és Jelszót használjon, hogy hozzáférhessen a webhelyen található lehetoségekhez, akkor:

 • Ön beleegyezik, hogy a webhelyet kizárólag törvényes célokra használja.
 • Amikor egy Felhasználói néven regisztrál, ezzel kötelezi magát, hogy csak pontos és hiteles információt ad magáról, és nem imitál más személyt vagy nem vesz fel hamis személyazonosságot.
 • Beleegyezik, hogy azonnal értesít minket a Jelszavának, Felhasználói nevének vagy a webhelynek bármilyen illetéktelen használatáról vagy a biztonság egyéb megszegésérol. (Értesítsen minket a webhely Kapcsolatfelvétel linkjén keresztül.)
 • Kötelezi magát, hogy Felhasználói nevét és Jelszavát nem osztja meg senkivel.
 • Kötelezi magát, hogy teljes felelosséget vállal minden kockázatra, amelyet Ön vagy az Ön felhasználói nevével és jelszavával egy másik személy okoz a webhely használata közben.

A Monsanto fenntartja a jogot arra, hogy bármikor - saját tetszésünk szerint - módosítsuk vagy megszüntessük a webhelyet, módosítsunk vagy megszüntessünk bármilyen információt vagy tartalmat a webhelyen, vagy érvénytelenítsük az Ön Jelszavát és Felhasználói Nevét és a webhely használatának jogát bármilyen okból vagy ok nélkül.

Tranzakciók
Bármely Monsanto webhelyhez, amely rendelési vagy másfajta lehetoséget biztosít, hogy Ön tranzakciót bonyolítson le a Monsantóval, kiegészíto feltételek csatolhatók, amelyek arra a tranzakcióra alkalmazandóak. Ebben az esetben azokat a feltételeket kitesszük azokra a webhelyekre, amelyek ilyen üzleti tranzakció lebonyolítását lehetové teszik.

Az Egyesült Államok és más kormányok szabályozzák a termékek és az információ kivitelét és behozatalát. Ön kötelezi magát arra, hogy olyan mértékben, amennyire az ilyen törvények Önre, illetve az Ön által a Monsantóval lebonyolítani kívánt tranzakcióra vonatkoznak, be fog tartani minden ilyenfajta behozatali és kiviteli törvényt és eloírást, és hogy a webhelyen keresztül vásárolt vagy eladott termékeket vagy szolgáltatásokat nem fogja behozni, kivinni vagy reexportálni olyan országokba vagy olyan személyeknek, akik számára az alkalmazandó behozatalt és kivitelt szabályozó törvények szerint tilos.

Azzal, hogy ezen a webhelyen keresztül tranzakcióba lép a Monsantóval, Ön azt közvetíti számunkra, hogy nem olyan országban tartózkodik, ahol az ilyen behozatal/kivitel tilos, vagy hogy Ön olyan (jogi) személy, akinek az ilyen behozatal/kivitel nem tilos. Ön felelos azért, hogy betartsa a saját helyi joghatóságának a törvényeit a behozatallal, kivitellel vagy a reexportálással kapcsolatban.

Védjegyek
Az ezen a webhelyen használt és bemutatott védjegyek, szolgáltatási márkajelek és logók (a "Védjegyek") a Monsanto és mások bejegyzett és bejegyzetlen Védjegyei. Ha másképp nincs meghatározva a webhelyen, a Védjegy tulajdonosának írásbeli engedélye nélkül a webhelyen semmi nem értelmezheto a bemutatott Védjegy használati engedélyének vagy jogának átruházásaként közvetve, az álláspont megváltoztatásának kizárásával vagy másként. Kivéve, ahogy a webhelyen kifejezetten fel van tüntetve, a Monsanto elozetes írásbeli engedélye nélkül a Monsanto vállalat neve vagy a Monsanto logo semmilyen formában nem használható, beleértve a webhelyen szereplo anyagok terjesztésével járó reklámot vagy hirdetést.

Az Önnel kapcsolatos adatkezelés
Noha ez a webhely személyes adatokat gyujt Önrol, ezeket az adatokat a Monsanto Adatkezelési Nyilatkozata szerint használjuk fel, amely az alábbi címen elolvasható: http://www.monsanto.com/privacy-policy/Pages/default.aspx

Linkek a Webhelyhez és az Webhelyrol
Bárkinek, aki belép a webhelyre, be kell tartania minden alkalmazandó törvényt. Az olyan webhely, amely elvezet a Monsanto webhelyre:
(a) link által elérhetové teheti, de nem ismételheti meg a webhely tartalmát;
(b) nem hozhat létre a webhely tartalma körül böngészo vagy keret-környezetet;
(c) nem sugallhatja, hogy a Monsanto támogatja ot vagy a termékeit;
(d) nem tüntetheti fel hamis színben a Monsantóval való kapcsolatát;
(e) nem mutathat be hamis információt a Monsanto termékeirol vagy szolgáltatásairól;
(f) nem használhatja a Monsanto Védjegyeit egyértelmu írásbeli engedély nélkül; és
(g) nem tartalmazhat olyan anyagot, amely ízléstelennek, sértonek vagy vitatottnak értelmezheto, és csak olyan tartalmat foglalhat magában, amely minden korosztály számára elfogadható.

A Monsanto nem ellenorzi a webhelyhez linkekkel kapcsolódó kívülálló (nem Monsanto) webhelyek tartalmát, és azokért nem felelos. Csakúgy nem felelos az ilyen kívülálló webhelyek változtatásaiért vagy frissítésiért. A Monsanto kizárólag kényelmi célból biztosítja Önnek ezeket a linkeket, és semmilyen link felvétele nem jelenti azt, hogy a Monsanto jóváhagyólag támogatja a webhelyet.

Jótállás-megtagadási Nyilatkozat
A WEBHELYEN TALÁLHATÓ ANYAGOK ÚGY JELENNEK MEG, "AHOGY VANNAK", KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIA NÉLKÜL.

AZ ALKALMAZANDÓ JOG SZERINT A MONSANTO A LEHETO LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG ELHÁRÍT MINDEN KIFEJEZETT VAGY VÉLELMEZETT GARANCIÁT, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A NAGYKERESKEDELMI, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁG VAGY NEM-MEGSZEGÉS VÉLELMEZETT GARANCIÁIT, A WEBHELYRE ÉS A WEBHELYEN TALÁLHATÓ ANYAGOKRA VONATKOZÓAN.

A MONSANTO NEM VÁLLAL JÓTÁLLÁST, ILLETVE NEM EMEL KIFOGÁST A WEBHELYEN TALÁLHATÓ ANYAGOK HASZNÁLATÁVAL, ÉRVÉNYESSÉGÉVEL, PONTOSSÁGÁVAL, MEGBÍZHATÓSÁGÁVAL VAGY AZ ANYAGOK HASZNÁLATÁNAK EREDMÉNYÉVEL KAPCSOLATBAN, VAGY MÁSHOGY AZ ANYAGOKAT ILLETOEN, A WEBHELY VAGY BÁRMILYEN, A WEBHELYHEZ KAPCSOLÓDÓ MÁSIK WEBHELY MUKÖDÉSÉVEL KAPCSOLATBAN.

A WEBHELY TARTALMÁNAK BIZONYOS RÉSZE KÍVÜLÁLLÓ FELEK TULAJDONA, AZ O ENGEDÉLYÜKKEL HASZNÁLJUK. KÍVÜLÁLLÓ FELEK VÉLEMÉNYE NEM SZÜKSÉGSZERUEN TÜKRÖZI A MONSANTO VÁLLALAT VÉLEMÉNYÉT.

Az említett jótállás-megtagadási nyilatkozat nem vonatkozik a termékcímkéken feltüntetett termékgaranciákra, amelyek a webhelyen szerepelhetnek. Az ilyen termékek számára az ilyen címkéken feltüntetett garancia, ha van, a Monsanto felelosségét szabja meg az adott termékért.

A Monsanto felelosségének korlátozása

A MONSANTO SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT, IDEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN A GONDATLANSÁGOT, NEM VÁLLAL FELELOSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, SPECIÁLIS, ELORE NEM LÁTHATÓ VAGY KÖVETKEZMÉNYKÁROKÉRT, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAGOSAN AZ ADATVESZTESÉGET VAGY ELMARADT HASZNOT, AMELY A WEBHELYBOL VAGY A WEBHELYEN TALÁLHATÓ ANYAGOK HASZNÁLATÁBÓL ILLETVE HASZNÁLNI KÉPTELENSÉGÉBOL ERED, MÉG ABBAN AZ ESETBEN SEM, HA A MONSANTÓT VAGY ANNAK FELHATALMAZOTT KÉPVISELOJÉT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN JELLEGU KÁROK BEKÖVETKEZÉSÉNEK LEHETOSÉGÉROL.

HA A WEBHELY HASZNÁLATA KÖVETKEZTÉBEN ÖNNEK SZÜKSÉGE LESZ A KÉSZÜLÉKÉNEK VAGY AZ ADATAINAK A KARBANTARTÁSÁRA, JAVÍTÁSÁRA VAGY KORRIGÁLÁSÁRA, ANNAK KÖLTSÉGEIT ÖN VÁLLALJA.

BIZONYOS ÁLLAMOK VAGY ORSZÁGOK NEM ENGEDIK MEG AZ ELORE NEM LÁTHATÓ VAGY KÖVETKEZMÉNYKÁROK KIZÁRÁSÁT VAGY KORLÁTOZÁSÁT, EZÉRT A FENTI KORLÁTOZÁS VAGY KIZÁRÁS NEM FELTÉTLENÜL VONATKOZIK ÖNRE.

Az Ön kártalanítási kötelezettsége
Ön köteles megvédeni, kártalanítani és kármentesen tartani a Monsantót, annak leányvállalatait és azok igazgatóit, hivatalnokait, alkalmazottait és ügynökeit minden kártól, kárigénytol és költségtol, beleértve az ügyvédek tiszteletdíját, amely a webhely Ön általi használatából ered, illetve a webhelyrol vett információval való visszaélésbol vagy a webhelyen található információ, adat, anyag vagy tartalom Ön általi továbbításából.

Eloretekinto megállapításokra vonatkozó cáfoló nyilatkozat
Bizonyos állításokat a webhelyen, pl. a Monsanto felbecsült pénzügyi eredményeivel, jelenlegi és jövobeli teljesítményével, szabályozó jóváhagyásaival, pénzforgalmi befolyásával, üzleti és pénzügyi terveivel és az egyéb, nem történelmi tényekkel kapcsolatos állításokat "eloretekinto megállapításoknak" nevezzük. Ezek a megállapítások jelenlegi elvárásokon és jelenleg hozzáférheto információkon alapulnak. Azonban mivel ezek a megállapítások olyan tényezokön alapulnak, amelyek kockázattal és bizonytalansággal járnak, a tényleges eredmények nagy mértékben különbözhetnek az ilyen eloretekinto megállapítások által kifejezett vagy sugallt eredményektol.

A Monsanto cáfol minden jelenlegi szándékot az eloretekinto megállapítások vagy az aktuális eredményeket befolyásolható bármely tényezok felülvizsgálatára vagy frissítésére, új információ, jövobeli események eredményeképpen, vagy más okból.

A webhelyen esetlegesen megjeleno reklámok
Ha bármilyen, nem a Monsanto által gyártott termék vagy nyújtott szolgáltatás reklámja megjelenik a webhelyen, a Monsanto nem támogatja, nem kezeskedik és nem vállal garanciát ilyen termékért vagy szolgáltatásért, és semmiképpen nem fogja a harmadik, termékeket és szolgáltatásokat biztosító fél és az Ön közötti tranzakciót felügyelni. Mint ahogy bármilyen médiumon keresztül vagy bármilyen környezetben történo termék- vagy szolgáltatás vásárlása esetén, döntsön legjobb belátása szerint, és járjon el elovigyázatosan, ahol szükséges.

Mikor küldhetnek a látogatók anyagot egy Monsanto webhelyre
Ha ez a webhely lehetové teszi az Ön számára, hogy a webhelyre/webhelyrol fel- és letöltsön megjegyzéseket vagy bármilyen más tartalmat, akkor a következo kiegészíto feltételek alkalmazandók az Ön használatára és ezeket Ön kötelezonek ismeri el a maga számára.

Ön elismeri, hogy minden információ, tartalom, szöveg, adat, üzenetek vagy más anyagok, akár postán küldték a webhelynek, akár személyesen közvetítették ("Anyag"), azokért az a személy felelos, akitol az Anyag származik. Ön felelos minden Anyagért, amelyet postán felad, közvetít vagy máshogyan elérhetové tesz mások számára a webhelyen. Ön elismeri és kötelezi magát arra, hogy felbecsül és magára vállal minden kockázatot, amely bármilyen Anyag használatával jár, beleértve az Anyag pontosságára vagy teljességére való támaszkodást.

A Monsanto nem ellenorzi ezt az Anyagot, és ezért nem garantálja annak pontosságát, teljességét vagy minoségét. A Monsanto semmilyen módon nem felelos semmilyen Anyagért, beleértve, de nem kizárólag bármilyen hibákat vagy kihagyásokat az Anyagból, vagy bármilyen veszteségért vagy kárért, amely bármilyen postán feladott, közvetített vagy másként a webhelyre juttatott Anyag használatából ered.

Amíg a Monsanto nem képes minden Önök vagy mások által a webhelyre vagy másoknak postán feladott vagy közvetített kommmunikációt vagy információt felülvizsgálni, és nem felelos ezeknek az üzeneteknek a tartalmáért, addig a Monsanto fenntartja magának a jogot arra, hogy kitörölje, elmozdítsa vagy szerkessze az olyan Anyagot, amelyet saját megítélése szerint sértonek, rágalmazónak, obszcénnek, a szerzoi jogok vagy a védjegy-törvények megsértésének, vagy másképpen elfogadhatatlannak tart.

Ön kötelezi magát arra, hogy a webhelyet megfelelo módon használja, és hogy a használat során nem fog:

 • feltölteni, terjeszteni vagy másként publikálni becsületsérto, rágalmazó, obszcén, gyulöletes, pornográf, sérto, jogellenes, fenyegeto vagy másképp kifogásolható anyagot;
 • feltölteni vagy terjeszteni vírusokat, férgeket tartalmazó és meghibásodott fájlokat vagy hasonló szoftvereket vagy programokat, amelyek károsíthatják egy másik személy számítógépének muködését vagy egy másik személy tulajdonát;
 • zaklatni, titokban követni, fenyegetni vagy másként megsérteni mások törvényes jogait (beleértve a magánélethez és a közléshez való jogokat);
 • olyan Anyagot közvetíteni vagy másként elérhetové tenni, amelyet Önnek nincs joga elérhetové tenni a törvény szerint vagy szerzodéses illetve bizalmi kapcsolatok szerint;
 • olyan anyagot postázni, amely megsérti mások szellemi tulajdonjogát (beleértve, de nem kizárólag a szerzoi jogot, az üzleti titkot, a védjegyeket vagy egyéb tulajdonjogokat);
 • szándékosan vagy akaratlanul megsérteni az alkalmazandó helyi, állami, nemzeti és nemzetközi jogot, beleértve, de nem kizárólag, az Amerikai Értékpapír és Tozsde Felügyelet által életbe léptetett rendeleteket
 • közvetíteni vagy másként elérhetové tenni kéretlen vagy jogosulatlan reklámot, promóciós anyagokat vagy bármilyen más formájú kérelmezést; és
 • terjeszteni vagy másként publikálni olyan anyagot, amely pénzösszegek kérelmezését, hirdetést vagy áruk vagy szolgáltatások kérelmezését tartalmazza.

Ön elismeri azt és kötelezi magát arra, hogy a Monsanto nyilvánosságra hozhat bármilyen anyagot és az Anyag forrását vagy tulajdonosát, ha a törvény vagy a jogi eljárás megköveteli, hogy ezen Feltételek eloírásait kikényszerítsék, vagy hogy a Monsanto, annak vevoi és/vagy ezen webhely jogait megvédjék.

A Monsanto jogai a Webhelyhez benyújtott anyagokkal kapcsolatban
Hacsak más kikötés nincs az Ön részérol, bármely anyagnak, amelyet Ön közvetít vagy másképp elérhetové tesz a webhelyen, összhangban kell lennie ezekkel a Feltételekkel, és az nem minosül bizalmasnak vagy szabadalmazottnak. Ön automatikusan engedélyezi vagy garantálja, hogy az Anyag tulajdonosa engedélyezte a Monsantónak és leányvállalatainak a világot átfogó, szerzoi jogmentes, folytonos, visszavonhatatlan és nem kizárólagos jogát és engedélyét ezen anyag és az ezt az anyagot tartalmazó termékek (egészben vagy részben) készítésére, eladására, használatára, sokszorosítására, publikálására, belole másodlagos muvek alkotására, eloadására, kiállítására, forgalmazására, importálására és közvetítésére bármilyen formában, médiában vagy technológiában, akár olyanban, amely még nem ismert vagy nem teljes mértékben kifejlesztett, az Anyagban bármely célból esetlegesen eloforduló bármilyen szellemi tulajdon jogait és hogy a tulajdonos nevét feltüntessék ezzel kapcsolatban. Ön garantálja, hogy megvannak a szükséges jogai ahhoz, hogy a Feltételekben leírt engedélyeket megadja.

Eljárás a szerzoi jog megsértésével kapcsolatos panasztevésre
Az Egyesült Államok Törvénykönyvének, 512(c) (2) 17. címe szerint a szerzoi jog megsértésével kapcsolatos panasz bejelentését ennek a webhelynek a kijelölt képviselojéhez kell elküldeni. MINDEN ÉRDEKLODÉS, AMELY NEM VONATKOZIK AZ ALÁBBI ELJÁRÁSRA, ILLETVE NEM TESZ ELEGET NEKI, VÁLASZ NÉLKÜL MARAD. A Monsanto tiszteli mások szellemi tulajdonát, és kérjük a látogatóinkat, hogy ugyanígy tegyenek. A Monsanto foglalkozni fog a kérdéssel, és megvizsgálja az állítólagos sérelmeket, és megfelelo lépéseket tesz a DMCA ["Digital Millenium Copyright Act"] és egyéb alkalmazandó szellemi tulajdonjogi törvények szerint. Amint a DMCA-val összhangban lévo értesítéseket kapunk, a Monsanto cselekedni fog, hogy eltávolítsa vagy lehetetlenné tegye a hozzáférést azokhoz az anyagokhoz, amelyek jogsértoek vagy jogsérto tevékenység alanyainak bizonyulnak, és intézkedni fog, hogy eltávolítsák, vagy lehetetlenné tegyék a hozzáférést bármilyen utaláshoz vagy linkhez, amely jogsérto anyaghoz vagy tevékenységhez vezet.

Ha Ön úgy gondolja, hogy a muvét olyan módon másolták le, amely a szerzoi jog megsértésének minosül, kérem, adja meg a következo információkat a Monsantónak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a hatékonyság érdekében az értesítésnek az ÖSSZES információt tartalmaznia kell a következok közül:

 1. Azon személy fizikai vagy elektronikus aláírását, aki az állítólagosan megsértett kizárólagos szerzoi jog tulajdonosának nevében jogosult fellépni;
 2. A szerzoi joggal védett mu leírását, amelyet megsértettek;
 3. Annak a helynek a leírását, és lehetoség szerint az IP-címét, ahol az anyag, amely Ön szerint jogsérto, a webhelyen van;
 4. Az Ön címét, telefonszámát és e-mail címét, valamint minden szükséges információt, amely ésszeruen elegendo a Monsantónak ahhoz, hogy kapcsolatba léphessen Önnel;
 5. Az ön nyilatkozatát, mely szerint Önnek jóhiszemu meggyozodése szerint a vitatott használat a szerzoi jog tulajdonosa, annak képviseloje vagy a törvény szerint hivatalosan nem engedélyezett;
 6. Az ön nyilatkozatát, melyet a hamis tanúvallomás büntetésének terhe alatt tett, miszerint az értesítésében szereplo fenti információ pontos, és hogy Ön a szerzoi jog tulajdonosa, vagy fel van hatalmazva az állítólagosan megsértett kizárólagos jog tulajdonosának nevében eljárni.

Postán keresztül:

Monsanto Company Law Team
Attention: Barbara Bunning-Stevens
800 North Lindbergh Blvd. E2NA
St. Louis, MO 63167

Faxon:

(314) 694-9009

E-Mailben:

barbara.a.bunning-stevens@monsanto.com

Az érvénybelépés idopontja
Ezeket a Feltételeket utoljára 2005. november 8-án módosították, és az Ön hozzáférését a webhelyhez ettol a naptól kezdve szabályozzák, amíg egy újabb módosítást nem postáznak.