DKC 6815

  • FAO 700 olum grubundadır.
  • Verim potansiyeli çok yüksektir.
  • Çok güçlü kök ve gövde yapısına sahiptir.
  • Koçan çevre sıra sayısı 16 - 18 arasında değişmektedir.
  • Daneleri at dişi yapıda ve çok derindir.
  • Yaygın adaptasyon kabiliyetine sahip olup, hem 1. ürün, hem de 2. ürün mısır ekilen tüm bölgelere önerilir.
  • Toprak seçiçiliği yoktur.
  • Stres koşullarına (sıcak ve kurak) toleransı son derece yüksektir.
  • Olgunlaştıktan sonra dane rutubetini çok çabuk atmaktadır.
  • Hasatta yeşil kalma özelliğine sahiptir.
  • Ekimde 8.500 - 9.000 tohum / dekar bitki sıklığı önerilmektedir.