DKC 6315

  • FAO 600 olum grubundadır.
  • Çok güçlü sap ve gövde yapısına sahiptir.
  • Uzun boylu bitki yapısındadır.
  • Elastik koçan yapısına sahiptir.
  • Koçan çevre sıra sayısı 16 - 20 arasında değişmektedir.
  • Dane / koçan oranı yüksektir.
  • Yaygın adaptasyon kabiliyetine sahip olup; serin bölgelerde
    • 1. ürün danelik, diğer mısır ekilen bölgelerde
    • 2. ürün danelik olarak önerilmektedir.
  • Toprak seçiçiliği yoktur.
  • Stres koşullarına (sıcak ve kurak) toleransı son derece yüksektir.
  • Ekimde 8.500 - 9.000 tohum / dekar bitki sıklığı önerilmektedir.
  • Verim potansiyeli çok yüksektir.